Джеджула В`ячеслав Васильович

Викладач ВНТУ

Резюме

Джеджула В`ячеслав Васильович, доктор економічних наук, професор. 
Професор кафедри Інженерних систем у будівництві  ВНТУ, доцент кафедри Фінансів та інноваційного менеджменту
Профіль у Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191856738
Профіль у Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=kYnZXaMAAAAJ&hl=ru&oi=sra
Закінчив Вінницький національний технічний університет у 2004 році за спеціальністю "Теплогазопостачання і вентиляція". Магістр будівництва.
Закінчив Вінницький фінансово-економічний університет у 2019 році за спеціальністю "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент митної справи". Магістр менеджменту. 
Гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» (рівень PhD)

Іменний стипендіат Президента України (2002 р.).
Стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих вчених) ( травень 2018- травень 2020 р. ).
У 2014, 2018 роках нагороджений Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради.
У 2017 році нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України, у 2019 році нагороджений Грамотою  Міністерства освіти і науки України.

З 2004 року працював у Вінницькому національному технічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2007 році закінчив навчання у аспірантурі ВНТУ. Кандидатську дисертацію захистив у 2007 році у Вінницькому національному аграрному університеті за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" на тему «Обґрунтування параметрів обладнання для виробництва біогазу при утилізації органічних відходів сільськогосподарських підприємств». Кандидат технічних наук з 2008 року. 
У 2011 році пройшов курс підвищення кваліфікації при НУ «Львівська політехніка» і отримав свідоцтво енергетичного аудитора, у 2019 році пройшов перепідготовку та отримав кваліфікаційний атестат енергоаудитора АІ 013 .
У 2011-2014 навчання у докторантурі Хмельницького національного університету.
У 2013 році згідно рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії України отримав кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт, пов`язаних із створенням об`єктів архітектури в категорії інженер-проектувальник.
З 2004 року працює інженером-проектувальником, енергоаудитором, головним інженером з проектування систем кліматизації на підприємствах м. Вінниці.

У 2015 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему "Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових підприємств" у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету.
Бере участь як лектор у курсах навчання голів об`єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) при ВНТУ та як енергоаудитор у роботі СКПБ ВНТУ. Науковий керівник робочої групи за напрямком "Інженерні мережі" у ВНТУ з управління реалізацією проекту «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» за участі Європейського інвестиційного банку та NEFCO. 
Заступник голови атестаційної комісї з підготовки енергоаудиторів при ВНТУ
Член ГО "Гільдія проектувальників у будівництві"
Член спілки економістів України
У 2018 році пройшов наукове стажування у Люблінській політехніці (Польща)
У 2020 році пройшов наукове міжнародне стажування. Країни організатори  Україна - Великобританія - Словацька Республіка 
обсягом 180 годин (6 кредитів ЕСТS). Отримав сертифікат № 202000703
Автор більше 150 впроваджених проектів з вентиляції, кондиціювання, опалення, водопостачання на сучасних промислових та громадських об`єктах.
Основні навчальні дисципліни: "Вентиляція та кондиціювання промислових підприємств", «Енергоощадні та відновлювальні джерела теплопостачання», "Основи сучасного бізнесу", "Фінансова діяльність суб єктів господарювання" та ін.

Галузь наукових інтересів: енергозбереження в системах вентиляції та кондиціювання промислових та громадських підприємств; нетрадиційні джерела енергозабезпечення, фінансування заходів енергозбереження.

Публікацій 139

Контактна інформація djedjulavv@gmail.com
https://vatis.com.ua/   
 

Електронна пошта djedjula@vntu.edu.ua