Джеджула В`ячеслав Васильович

Викладач ВНТУ

Резюме

Джеджула В`ячеслав Васильович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри Фінансів та інноваційного менеджменту, професор кафедри інженерних систем у будівництві ІСБ ВНТУ.
Закінчив Вінницький національний технічний університет у 2004 році за спеціальністю "Теплогазопостачання і вентиляція". Магістр будівництва.
Іменний стипендіат Президента України (2002 р.).
Стипендіат Кабінету Міністрів України (2018).
У 2014, 2018 роках нагороджений Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради.
З 2004 року працював у Вінницькому національному технічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2007 році закінчив навчання у аспірантурі ВНТУ. Кандидатську дисертацію захистив у 2007 році у Вінницькому національному аграрному університеті за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" на тему «Обґрунтування параметрів обладнання для виробництва біогазу при утилізації органічних відходів сільськогосподарських підприємств».
У 2011 році пройшов курс підвищення кваліфікації при НУ «Львівська політехніка» і отримав свідоцтво енергетичного аудитора.
У 2011-2014 навчання у докторантурі Хмельницького національного університету.
У 2013 році згідно рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії України отримав кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт, пов`язаних із створенням об`єктів архітектури в категорії інженер-проектувальник.
З 2004 року працює інженером-проектувальником, енергоаудитором , головним інженером з проектування систем кліматизації на підприємствах м. Вінниці.
У 2015 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему "Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових підприємств" у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету.
Бере участь як лектор у курсах навчання голів об`єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) при ВНТУ та як енергоаудитор у роботі СКПБ ВНТУ. Науковий керівник робочої групи за напрямком "Інженерні мережі" у ВНТУ з управління реалізацією проекту «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» за участі Європейського інвестиційного банку та NEFCO.
Автор більше ста впроваджених проектів з вентиляції, кондиціювання, опалення, водопостачання на сучасних промислових та громадських об`єктах.
Основні навчальні дисципліни: "Вентиляція та кондиціювання промислових підприємств", «Енергоощадні та відновлювальні джерела теплопостачання», "Фінансова діяльність суб єктів господарювання" та ін.
Галузь наукових інтересів: енергозбереження в системах вентиляції та кондиціювання промислових та громадських підприємств; нетрадиційні джерела енергозабезпечення, фінансування заходів енергозбереження..

Публікацій

Контактна інформація djedjulavv@gmail.com

Електронна пошта djedjula@vntu.edu.ua