Джеджула В`ячеслав Васильович

Резюме

Джеджула В'ячеслав Васильович  - доктор економічних наук, професор кафедри інженерних систем у будівництві, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту ВНТУ. 

Профіль у Google Scholar 

Профіль у SCOPUS

У 1999 році закінчив Вінницьку загальноосвітню школу №4 ім. Д.І. Менделєєва з золотою медаллю. 

Закінчив Вінницький національний технічний університет  у 2004 році за спеціальністю "Теплогазопостачання і вентиляція". Магістр будівництва.

Іменний стипендіат Президента України (2002 р.).

У березні 2014 року нагороджений Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради.

У червні 2017 року нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України. 

З 2004 року працював у Вінницькому національному технічному університеті  на посаді асистента.

У 2007 році закінчив навчання у аспірантурі ВНТУ. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив у 2007 році у Вінницькому національному аграрному університеті за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" на тему «Обґрунтування параметрів обладнання для виробництва біогазу при утилізації органічних відходів сільськогосподарських підприємств».  

З 2007р. працював на посадах асистента, старшого викладача.

У 2011 році пройшов курс підвищення кваліфікації при НУ «Львівська політехніка» і отримав свідоцтво енергетичного аудитора.

У 2011-2014 навчання у докторантурі Хмельницького національного університету.

З 2011р. працює на посаді доцента кафедри ТГП.

З 01.09.2015 до 31.03.2016 - завідувач кафедри теплогазопостачання ВНТУ

З 01.04.2016 професор кафедри інженерних систем у будівництві ВНТУ

З 01.09.2016 професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту ВНТУ 

1 березня 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри теплогазопостачання.

У 2013 році згідно рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії України отримав кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт, повязаних із створенням обєктів архітектури в категорії інженер-проектувальник.

З 2004 року працює інженером-проектувальником, енергоаудитором , головним інженером з проектування систем кліматизації на підприємствах м. Вінниці.  

27 березня 2015 року захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему "Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових підприємств" у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету. 

Автор понад 100 науково-методичних праць: 8 монографій, 70 статей у фахових виданнях; 4 статті у журналах, що входять до наукометричної бази Scopus), чотири навчальних посібника з грифом ВНТУ, посібник з грифом МОН, дистанційний курс, 11 патентів.

Під науковим керівництвом В.В. Джеджули  підготовлено 2 переможця ІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади з теплогазопостачання і вентиляції

Напрямок наукових досліджень - «Енергозбереження у промисловості, сучасні системи створення мікроклімату».

Викладає дисципліни: "Вентиляція та кондиціювання повітря промислових підприємств", "Водопостачання та водовідведення", "Теплопостачання", "Енергоощадні та відновлювальні джерела теплопостачання", "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання".

Автор більше ста впроваджених проектів з вентиляції, кондиціювання, опалення, теплопостачання, водопостачання на сучасних промислових та громадських об’єктах.